Harmonogram szkoleń w nowym roku szkolnym 2021/2022

Program Boardmaker w

rozwijaniu  komunikacji

Program szkolenia:

Warsztat w formie online przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się.

Warunek- posiadanie programu Boardmaker 7 lub praca na wersji demo programu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w pdf oraz materiały.

Czas trwania warsztatu- 18:00-21:30

Cele:

1. Poznanie możliwości programu Boardmaker 7 w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC).

2. Funkcje dynamiczne.

Terminy szkoleń: 

ONLINE 23.09.2021 - link do zapisu

 

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko wpisane jest do rejestru firm szkoleniowych RIS pod numerem 2.20 / 00027/2020

Możliwość zamówienia warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych.


 

Warsztat pracy terapeuty AAC

Program szkolenia:

Warsztat przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.

Program szkolenia:

Brak możliwości porozumiewania.

Co to jest AAC?

Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC.

Od czego zacząć wprowadzać AAC?

Przykłady pomocy AAC:

Pomoce oparte na niskiej technologii: propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC.

Pomoce oparte na wysokiej technologii dostępne na rynku- przegląd:

  • Oprogramowania wspomagające komunikację;
  • Urządzenia zastępujące mysz komputerową; zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami);
  • Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania wspomagające naukę sterowania wzrokiem;
  • Komunikatory- przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.

Plany dnia i aktywności, ścianka komunikacyjna- propozycje rozwiązań.

Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Dobór słownictwa. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

Zasady i istota techniki czytania uczestniczącego: przegląd dostępnych na rynku książek do czytania uczestniczącego; książki autorstwa własnego.

Termin szkolenia: 11.09.2021 godz. 10.00-16:00

Uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenie.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 668443861, email- terapiamowyaac@interia.pl

Terminy szkoleń:

ONLINE 11.09.2021 LINK DO ZAPISU 

 

 

 

 

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

Kontakt

+48 668443861

terapiamowyaac@interia.pl

Adres

ul. Bydgoska 34 16-400 Suwałki